Produkcja: Agencja Maciaszczyk
Klient: Paroc
Ujęcia lotnicze: helivideo.pl