Czerwiec 2016

Niesamowita inwestycja – największa suwnica ramowa w tej części Europy