wrzesień 2016

Po raz kolejny Norwegia i po raz kolejny dotykamy tematyki infrastruktury drogowej. Most „Harpe Bru”