Lipiec 2015

Prezentacja powstającej galerii handlowej – po naszej stronie wykonanie całości zdjęć do filmu.